1. förledande av ungdom

  förledande av ungdom, brott mot allmän ordning som består i att bland barn och ungdom sprida skrift, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran.
 2. förled

  fö`rled subst. ~en el. ~et, ~er el. ~ ORDLED: för--led-en
  Svensk ordbok
 3. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 4. el

  el, kortform för elektricitet; som förled ( el-): elektricitets-, elektrisk, elektro-.
 5. avatar

  avatar, avatara, inom hinduismen en guds (vanligen Vishnus) uppenbarelseform på jorden i människo- eller djurgestalt (egentligen gudens nedstigande från himlen till jorden).
 6. lexikon

  lexikon, ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 7. syndafallet

  syndafallet, traditionell benämning på den händelse som omtalas i Första Moseboken 3, då Adam och Eva av ormen förleddes att äta av den förbjudna frukten på kunskapens träd.
 8. förleda

  förle´da verb förledde förlett, pres. förleder ORDLED: för-led-er SUBST.: förledande
  Svensk ordbok
 9. kyckling

  kyckling, unge av hönsfågel, t.ex. fasankyckling och kalkonkyckling.
 10. iso-

  iso-, förled använd i fackspråkliga sammansättningar för att ange en inbördes likhet eller överensstämmelse.