1. Framtiden

  Framtiden, egentligen Tryckeri AB Framtiden, Malmö, grundades 1887 för att utge tidningen Arbetet.
 2. framtidsforskning

  framtidsforskning, framtidsstudier , systematiska försök att på vetenskaplig grund analysera den framtida utvecklingen.
 3. Framtidskonventet

  Framtidskonventet, egentligen Konventet för Europas framtid, församling med uppgift att formulera ett förslag till hur EU skall se ut i framtiden; arbetet inleddes 28 februari 2002 och avslutades i början av juli 2003.
 4. Framtiden i våra händer

  Framtiden i våra händer, norska Fremtiden i våre hender, ideell rörelse som grundades 1974, inspirerad av norrmannen Erik Dammanns bok med samma namn.
 5. framtid

  fram`tid subst. ~en ~er ORDLED: fram--tid-en
  Svensk ordbok
 6. Martin Luther King

  King, Martin Luther, Jr, född 15 januari 1929, död 4 april 1968, amerikansk svart baptistisk präst och medborgarrättsledare.

 7. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 8. Miljö och Framtid

  Miljö och Framtid, MoF, tidskrift, utgiven 1972–98 av en stiftelse med samma namn och som språkrör för Miljöcentrum.
 9. Samtid och Framtid

  Samtid och Framtid, idépolitisk tidskrift med liberal framtoning utgiven 1944–64 av bokförlaget Natur och Kultur.
 10. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.