1. Fabian

  Fabian, mansnamn, av latinets Fabianus, en avledning av det romerska släktnamnet Fabius, vilket i sin tur hör samman med antingen stadsnamnet Fabiæ eller latinets faba ’böna’, alltså egentligen ’bönodlare’.
 2. Fabian Kallerdahl

  Kallerdahl, Fabian, född 1977, jazzmusiker (pianist och kompositör).

 3. Fabian Cancellara

  Cancellara, Fabian, född 1981, schweizisk cyklist.

 4. Fabian Månsson

  Månsson, Fabian, 1872–1938, författare, riksdagsman från 1912 (andra kammaren).
 5. Fabian Society

  Fabian Society, sammanslutning av brittiska intellektuella socialister med reformistisk inriktning, grundad 1883–84 genom utbrytning ur den mera revolutionära Social Democratic Federation.
 6. Fabian Wrede

  Wrede, Fabian, 1760–1824, greve (1809), militär, fältmarskalk 1816, politiker; jämför släktartikel Wrede.
 7. Fabian Kastner

  Kastner, Fabian,  född 1977, författare och kulturskribent.

 8. Fabian Langenskiöld

  Langenskiöld, Fabian, 1810–63, friherre, finländsk ämbetsman och politiker.
 9. Fabian Wrede

  Wrede, Fabian, 1641–1712, greve, ämbetsman; jämför släktartikel Wrede.
 10. Fabian von Fersen

  von Fersen, Fabian, 1626–77, friherre, militär; jämför släktartikel von Fersen.