1. fabrikör

  fabrikör [-kö´r] subst. ~en äv. ~n, ~er ORDLED: fabr-ik-ör-er
  Svensk ordbok
 2. Åke Axelsson

  Axelsson, Åke, född 1932, inredningsarkitekt och möbelformgivare, professors namn 1995.
 3. Bradford

  Bradford, stad i storstadsgrevskapet West Yorkshire, mellersta England, Storbritannien, 15 km nordväst om Leeds; 357 400 invånare (2016).

 4. kvarnindustri

  kvarnindustri, gren inom livsmedelsindustrin med tillverkning av mjöl och gryn samt kli och fodermjöl (tidigare gröpe).
 5. Łódź

  Łódź, stad i mellersta Polen, 120 km sydväst om Warszawa.

 6. Sven Wedén

  Wedén, Sven, 1913–76, politiker (folkpartist), riksdagsman 1949–73 (andra kammaren till och med 1970), partiordförande 1967–69.
 7. Anders Ahlgren

  Ahlgren, Anders, 1888–1976, brottare (grekisk-romersk stil), fabrikör.
 8. Ek

  Ek, släkt, härstammande från fabrikören Ludvig Börjesson Ek i Göteborg, som var far till Sverker Ek.
 9. Halda

  Halda, egentligen Halda Fickurfabrik , Svängsta.
 10. filmväxlare

  filmväxlare, AOT (engelska angiotable), apparat som används vid angiografi, uppfunnen av den svenske fabrikören Eric Ohlson (1906–88).