1. fantisera

  fantise´ra verb ~de ~t ORDLED: fant-is-er-ar SUBST.: fantiserande
  Svensk ordbok
 2. kognitiv psykologi

  kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information.
 3. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 4. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 5. tid

  tid kan beskrivas som intervallet eller avståndet mellan två olika händelser.

 6. nekrofili

  nekrofili, sexuell avvikelse (parafili) som består i en tvångsmässig sexuell dragning till lik, inkluderande fantiserad eller reell sexuell aktivitet.
 7. barnlitteratur

  barnlitteratur, böcker, dock ej läroböcker, utgivna speciellt för barn och unga, såväl original som bearbetad vuxenlitteratur.
 8. Arto Paasilinna

  Paasilinna, Arto, 1942–2018, finsk författare.

 9. bild

  bild är det man framställer när man målar, tecknar, fotograferar med mera.
 10. Christer Strömholm

  Strömholm, Christer, 1918–2002, fotograf, professors namn 1993.