1. fasad

  fasad, en byggnads synliga exteriör och särskilt dess huvudsida.
 2. fasad

  fasa´d subst. ~en ~er ORDLED: fas-ad-en
  Svensk ordbok
 3. fasadbeklädnad

  fasadbeklädnad, beklädnad som har till uppgift att skydda ytterväggarna till ett hus mot främst nederbörd för att därmed förhindra att fukt- och frostskador uppträder i väggkonstruktionen.
 4. fasadtegel

  fasa`dtegel subst. fasadteglet ORDLED: fas-ad--tegl-et
  Svensk ordbok
 5. fasadklättrare

  fasa`dklättrare subst. ~n äv. fasadklättrarn, plur. ~, best. plur. fasadklättrarna ORDLED: fas-ad--klättr-ar-en
  Svensk ordbok
 6. fas

  fas är ett tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.
 7. fas

  fas, del av en befästningsenhet som är bruten i vinklar, t.ex. en bastion där två faser bildar en vinkel med spetsen mot fiendesidan.
 8. fas

  fas, period, skede; del av ett tidsförlopp.
 9. fas

  fas, i vågrörelseläran och elektrotekniken benämning på ett tidsläge inom en period av en vågrörelse.
 10. fas

  fas, för de antika romarna en samlande beteckning för allt det en människa kan företa sig utan att komma i konflikt med religionen.