1. fasad

  fasad, en byggnads synliga exteriör och särskilt dess huvudsida.
 2. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 3. fasad

  fasa´d subst. ~en ~er ORDLED: fas-ad-en
  Svensk ordbok
 4. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 5. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 6. cellcykel

  cellcykel, celldelningscykel, process genom vilken eukaryota celler (alla celler utom bakterier och arkéer) omväxlande växer i storlek och delar sig i två.
 7. kolonialism

  kolonialism, erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium.
 8. fasadbeklädnad

  fasadbeklädnad, beklädnad som har till uppgift att skydda ytterväggarna till ett hus mot främst nederbörd för att därmed förhindra att fukt- och frostskador uppträder i väggkonstruktionen.
 9. månen

  månen är jordens måne.

 10. månfas

  månfas är månens utseende under en månad, som förändras från nymåne till fullmåne och tillbaka till nymåne.