1. fatalism

  fatalism, ödestro eller läran att det som sker i världen är i förväg bestämt av ett öde som uppfattas antingen som en personlig (gudomlig) eller opersonlig, obetvinglig makt.
 2. fatalier

  fatalier, fatalietid, juridisk term: tid inom vilken något, t.ex. överklagande av dom, ska företas.
 3. fatal

  fata´l adj. ~t ORDLED: fat-al
  Svensk ordbok
 4. femme fatale

  femme fatale (fr., egentligen ’olycksbringande kvinna’), kvinna som, framför allt med sexualiteten som vapen, demoniskt behärskar männen i sin omgivning.
 5. fatalitet

  fatalite´t subst. ~en ~er ORDLED: fat-al-itet-en
  Svensk ordbok
 6. fatalier

  fatalier [-ta´- el. -ta`-] subst., plur. ORDLED: fat-ali-er
  Svensk ordbok
 7. fatalism

  fatalis´m subst. ~en ORDLED: fat-al-ism-en
  Svensk ordbok
 8. fatalietid

  fata`lietid subst. ~en ~er ORDLED: fat-alie--tid-en
  Svensk ordbok
 9. fatalistisk

  fatalis´tisk adj. ~t ORDLED: fat-al-ist-isk
  Svensk ordbok
 10. fataliedag

  fata`liedag subst. ~en ~ar ORDLED: fat-alie--dag-en
  Svensk ordbok