1. högtryck

    högtryck, anticyklon, område i atmosfären där lufttrycket vid samma höjd över havet är högre än i omgivningen i alla riktningar.

  2. moln

    moln, samling av i luften svävande vattendroppar eller iskristaller.