1. fil.mag.

  fil.mag., förkortning för filosofie magister.
 2. filmanalys

  filmanalys, i pedagogiska och vetenskapliga sammanhang den verksamhet med vilken avses en systematisk undersökning av en film eller en del av en film ur någon bestämd aspekt.
 3. film

  film, sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik.
 4. Mesopotamien

  Mesopotamien, traditionell benämning på landet mellan floderna Eufrat och Tigris, delvis även områdena öster och väster därom.

 5. filmavtalet

  filmavtalet, samarbetsavtal 1963–2016 mellan staten och film- och TV-branschen.

 6. filma

  fil`ma verb ~de ~t ORDLED: film-ar SUBST.: filmande, filmning
  Svensk ordbok
 7. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 8. massmedier

  massmedier, tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik.

 9. film

  film, fotografisk film, ljuskänslig emulsion gjuten på ett tunt, genomskinligt underlag.
 10. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.