1. filtrera

  filtre´ra verb ~de ~t ORDLED: filtr-er-ar SUBST.: filtrerande, filtrering
  Svensk ordbok
 2. filtrerare

  filtrerare, djur som i vatten livnär sig av små eller mikroskopiskt små organismer, vilka de silar ur vattnet med hjälp av t.ex. cilieförsedd tentakelkrona, ombildade extremiteter, nätformig vävnad eller ett självfabricerat slemnät.
 3. spärrband

  spärrband, det frekvensband som filtreras bort av ett spärrfilter.
 4. mikroplast

  mikroplast är mycket små plastpartiklar som är maximalt en halv centimeter stora.

 5. näsa

  näsa, nasus, utskjutande nos hos människa och många andra primater, bestående av ytternäsan (nasus externus) och näshålan (cavitas nasi).

 6. vattenverk

  vattenverk, anläggning där grundvatten eller ytvatten bereds till dricksvatten.
 7. hinnkräftor

  hinnkräftor, Cladocera, ordning kräftdjur med mer än 600 arter, varav ca 95 arter i Norden, de flesta i sötvatten.
 8. brum

  brum, störande signal i elektroakustiska system, härrörande från elnätet.
 9. flod

  flod, älv, vattendrag som är större än bäckar och åar.
 10. musslor

  musslor, Bivalvia, klass blötdjur med ca 15 000 nu levande arter i sött, bräckt eller salt vatten.