1. FISA

  FISA, Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron, Internationella roddförbundet, stiftat 1892 i Turin.
 2. FIS

  FIS, Fédération Internationale de Ski, Internationella skidförbundet, bildades 1924 i Chamonix som efterföljare till Mellaneuropeiska skidförbundet (grundat 1905) och Internationella skidkommissionen (1910).
 3. FIS

  FIS, förkortning för Front Islamique du Salut, islamistiskt parti i Algeriet, se Islamiska räddningsfronten.
 4. fisa

  fi`sa verb fes fisit, pres. fiser ORDLED: fis-er SUBST.: fisande
  Svensk ordbok
 5. fisig

  fi`sig adj. ~t ORDLED: fis-ig
  Svensk ordbok
 6. fis

  fis subst. ~en ~ar ORDLED: fis-en
  Svensk ordbok
 7. aerofilateli

  aerofilateli, samlandet och studiet av frimärken med anknytning till flygpost.
 8. fiss

  fiss (tyska Fis, jämför vidare ess), den med ett halvt tonsteg höjda tonen f, grundton i Fiss-dur (sex ♯) och fiss-moll (tre ♯).
 9. Ivar Holmquist

  Holmquist, Ivar, 1879–1954, militär, idrottsledare, generallöjtnant 1940, chef för armén 1940–44.
 10. alpin kombination

  alpin kombination, skidtävling där resultaten från två (störtlopp och slalom) eller tre (störtlopp, slalom och storslalom) grenar räknas samman.