1. flark

  flark, glesbevuxen fördjupning dämd mellan s.k. strängar i vanligen sluttande nordliga myrar.
 2. flark

  flark subst. ~en ~ar ORDLED: flark-en
  Svensk ordbok
 3. strängmyr

  strängmyr, torvmark med långsträckta strängar som dämmer blöta flarkar.
 4. kärrsträng

  kärrsträng, låg men dämmande sträng mellan flarkar i myr.
 5. myr

  myr, våtmark med torvbildning (jämför torvmark).
 6. klimax

  klimax, växtsamhälle eller ekosystem som bildar ett stabilt slutstadium.