1. flegmatisk

  flegma´tisk adj. ~t ORDLED: flegm-at-isk
  Svensk ordbok
 2. Philippe Noiret

  Noiret, Philippe, 1930–2006, fransk skådespelare.
 3. kallblod

  kallblod, benämning på tyngre och kraftigare draghäst, arbetshäst.
 4. temperament

  temperament, en individs oftast varaktiga sätt att reagera känslomässigt.
 5. humoralpatologi

  humoralpatologi, lära med ursprung i antiken enligt vilken kroppens och själens sjukdomar orsakas av störningar i jämvikten mellan de fyra kroppsvätskorna blod, slem, gul galla och svart galla.
 6. färgsymbolik

  färgsymbolik, färger som tecken för stämningar eller föreställningar.
 7. ras

  ras, undergrupp inom en art vilken har utseendemässiga eller fysiologiska särdrag som skiljer den från andra undergrupper inom arten.
 8. flegmatiker

  flegma´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: flegm-at-ik-ern
  Svensk ordbok
 9. sangvinisk

  sangvi´nisk adj. ~t ORDLED: sangv-in-isk
  Svensk ordbok
 10. temperament

  temperament [temp(e)ramen´t] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: temp-era-ment-et
  Svensk ordbok