1. Fo

  Fo, fo , förkortning för försvarsområde.
 2. FO

  FO, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Färöarna.
 3. Dario Fo

  Fo, Dario, född 24 mars 1926, död 13 oktober 2016, italiensk skådespelare och dramatiker, Nobelpristagare i litteratur 1997.

 4. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 5. Färöarna

  Färöarna, ögrupp i norra Atlanten, mellan Skottland och Island; 1 400 km2, 49 755 invånare (2016).

 6. grenadjär

  grenadjär, på 1600-talet soldat som var särskilt uttagen för att kasta handgranat mot fienden.
 7. pidginspråk

  pidginspråk, en typ av reducerade språk som används i första hand för kommunikation mellan människor med olika modersmål.
 8. dramaturgi

  dramaturgi, dramateori.
 9. Västkustens marinkommando

  Västkustens marinkommando, MKV, Göteborg, f.d. ledningsorganisation för taktisk ledning av marina förband från norska kusten till och med Laholmsbukten samt av territorialförsvaret i västra Götaland.
 10. kromoforer

  kromoforer, de atomgrupper hos (vanligen organiska) kemiska ämnen som absorberar ljus och därmed ger ämnena deras respektive färg.