1. Fo

  Fo, fo , förkortning för försvarsområde.
 2. FO

  FO, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Färöarna.
 3. Dario Fo

  Fo, Dario, född 24 mars 1926, död 13 oktober 2016, italiensk skådespelare och dramatiker, Nobelpristagare i litteratur 1997.

 4. Uppsala försvarsområde

  Uppsala försvarsområde, Fo 47, omfattade Uppsala län och var anknutet till Upplands regemente, S 1/Fo 47.
 5. Kopparbergs försvarsområde

  Kopparbergs försvarsområde, Fo 53, omfattade Kopparbergs län och var anknutet till Dalregementet, I 13/Fo 53.
 6. Gävleborgs försvarsområde

  Gävleborgs försvarsområde, Fo 21, omfattade Gävleborgs län och var anknutet till Hälsinge regemente (I 14/Fo 21), vars chef även var försvarsområdesbefälhavare.
 7. Göteborgs och Bohus försvarsområde

  Göteborgs och Bohus försvarsområde, Fo 32, omfattade Göteborgs och Bohus län och var anknutet till Västkustens marinkommando.
 8. fotiska zonen

  fotiska zonen, annat namn på eufotiska zonen.
 9. Malmö försvarsområde

  Malmö försvarsområde, Fo 11, omfattade Malmöhus län och var anknutet till Södra skånska regementet, P 7/Fo 11, i Ystad vars chef även var försvarsområdesbefälhavare.
 10. Jönköpings försvarsområde

  Jönköpings försvarsområde, Fo 17, omfattade ursprungligen Jönköpings län.