1. foglig

  fo`glig adj. ~t ORDLED: fog-lig
  Svensk ordbok
 2. fog

  fog, kombination av två till varandra anpassade ytor, tillhörande var sitt av två (stelt) förbundna föremål, jämte det mellan ytorna eventuellt befintliga mellanrummet, vare sig detta är tomt eller utfyllt med lim och liknande. Ytorna i fogen kan vara plana och sammanfogade genom limning, svetsning, lödning eller med t.ex. spik eller skruv.
 3. Mogens Fog

  Fog, Mogens, 1904–90, dansk läkare och politiker, professor i neurologi vid Köpenhamns universitet och överläkare vid Rigshospitalet 1938–74, universitetets rektor 1966–72, medlem av Folketinget 1945–50 (kommunist).
 4. foga sig

  fo`ga sig verb fogade fogat ORDLED: fog-ar
  Svensk ordbok
 5. foga

  fo`ga verb ~de ~t ORDLED: fog-ar SUBST.: fogande (till 1 och 2), fogning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 6. fog

  2fog subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 7. fog

  1fog subst. ~en ~ar ORDLED: fog-en
  Svensk ordbok
 8. friktionsomrörningssvetsning

  friktionsomrörningssvetsning, engelska friction stir welding, FSW, sammanfogningsmetod använd särskilt för aluminium och vissa andra metaller.
 9. Singapore

  Singapore, stat i sydöstra Asien.

 10. liggfog

  liggfog, vågrät fog mellan stenar i ett murverk.