1. fordon

  fordon, anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken och inte löper på skenor.
 2. självkörande fordon

  självkörande fordon,  autonoma fordon, förarlösa fordon, fordon som styrs och körs med en hög grad av automatisering. 

 3. fordonsgas

  fordonsgas, biogas eller naturgas som används för drift av fordon.
 4. fordonsprogrammet

  fordonsprogrammet, treårig utbildning i gymnasieskolan som ger grundläggande yrkeskunskaper samt behörighet till högskolan.
 5. fordonskran

  fordonskran, en vanligen hydrauliskt driven lyftanordning (svängkran), monterad på ett lastfordon, med aktionsradie och lyftförmåga avpassade för fordonets på- och avlastning.
 6. fordons- och transportprogrammet

  fordons- och transportprogrammet, utbildning i gymnasieskolan som ger grundläggande kunskaper för yrken såsom lagerarbetare, mekaniker och yrkesförare.

 7. fordon

  fo`rdon subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: for--don-et
  Svensk ordbok
 8. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 9. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 10. motordrivet fordon

  motordrivet fordon, väg- eller terrängfordon försett med motor för framdrivning.