1. FR

  FR, nationalitetsbeteckning för Frankrike.
 2. Fr

  Fr, kemiskt tecken för grundämnet francium.
 3. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 4. dominant

  dominant, term inom ärftlighetsläran som används om det arvsanlag inom ett anlagspar som i högre grad än det andra (recessiva) anlaget bestämmer en viss egenskap; begreppet infördes av Mendel 1865.
 5. gränshastighet

  gränshastighet, terminalhastighetinom aerodynamiken den maximala hastighet som ett föremål uppnår under ett fall genom atmosfären.

 6. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 7. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 8. social

  social, samhällelig, samhälls-, samhällsbildande, relaterad till andra; i utvidgad betydelse omvårdnads-, omsorgs- (t.ex. i termer som socialförsäkring, socialtjänst); ibland också sällskaplig.
 9. exil

  exil, ursprungligen landsförvisning, numera landsflykt.
 10. francium

  francium, ytterst sällsynt, radioaktivt grundämne, den tyngsta av alkalimetallerna, kemiskt tecken Fr.