1. Fr

  Fr, kemiskt tecken för grundämnet francium.
 2. FR

  FR, nationalitetsbeteckning för Frankrike.
 3. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 4. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 5. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 6. social

  social, samhällelig, samhälls-, samhällsbildande, relaterad till andra; i utvidgad betydelse omvårdnads-, omsorgs- (t.ex. i termer som socialförsäkring, socialtjänst); ibland också sällskaplig.
 7. dominant

  dominant, term inom ärftlighetsläran som används om det arvsanlag inom ett anlagspar som i högre grad än det andra (recessiva) anlaget bestämmer en viss egenskap; begreppet infördes av Mendel 1865.
 8. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 9. francium

  francium, ytterst sällsynt, radioaktivt grundämne, den tyngsta av alkalimetallerna, kemiskt tecken Fr.
 10. gränshastighet

  gränshastighet, terminalhastighetinom aerodynamiken den maximala hastighet som ett föremål uppnår under ett fall genom atmosfären.