1. frågvis

  frå`gvis adj. ~t ORDLED: fråg--vis
  Svensk ordbok
 2. Malin Lindroth

  Lindroth, Malin, född 1965, författare, dramatiker och kulturskribent.

 3. Marie Rådbo

  Rådbo, Marie, född 1946, astronom och författare, lektor vid Göteborgs universitet och vid Chalmers tekniska högskola, hedersdoktor vid den sistnämnda 2005.
 4. kulturjournalistik

  kulturjournalistik, benämning på ett brett spektrum av journalistiska genrer, från den litterära essän och recensionen till intervjun och nyhetsreportaget, som har ämnet kultur, i vid mening, gemensamt och skiljer sig från annan journalistik genom att skribenten/reportern tillåts vara subjektiv och inte representera någon annan än sig själv och sin egen sakkunskap.
 5. nyfiken

  ny`fiken adj. nyfiket nyfikna ORDLED: ny--fik-en
  Svensk ordbok
 6. strut

  strut subst. ~en ~ar ORDLED: strut-en
  Svensk ordbok