1. fraktil

  fraktil, kvantil, ett värde som i en statistisk fördelning avgränsar en bestämd sannolikhet eller proportion.
 2. moln

  moln, samling av i luften svävande vattendroppar eller iskristaller.
 3. stratus

  stratus, dimmoln, lågt beläget, horisontellt utbrett molntäcke, vilket ofta uppträder i samband med dimma.

 4. fraktografi

  fraktografi, metod att studera brottytor i tekniska material.
 5. bokstavsform

  bokstavsform, skrifttecknens olika linjemönster.
 6. varmfront

  varmfront är ett smalt och långsträckt område i atmosfären där varmare luft tränger undan kallare luft.
 7. fraktal

  fraktal, inom matematiken benämning på en bild eller en mängd som är starkt sönderbruten (se bild 1–6) i motsats till räta linjer, cirklar, trianglar och andra figurer inom den klassiska euklidiska geometrin.
 8. fraktal

  1frakta´l subst. ~en ~er ORDLED: frakt-al-en
  Svensk ordbok