1. framhäva

  fram`häva verb framhävde framhävt, pres. framhäver ORDLED: fram--häv-er SUBST.: framhävande, framhävning
  Svensk ordbok
 2. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 3. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.
 4. arioso

  arioso, kort lyriskt inslag i ett recitativ; kombinerar aria och recitativ i syfte att uttrycksfullt framhäva texten.
 5. Zeus

  Zeus, den antika grekiska religionens högste gud, son till titanerna Kronos och Rhea.

 6. Ludwig Wittgenstein

  Wittgenstein, Ludwig, född 26 april 1889, död 29 april 1951, österrikisk-brittisk filosof, professor i Cambridge 1939–47, en av huvudgestalterna inom den s.k. analytiska filosofin, tillika en av 1900-talets mest inflytelserika och omdiskuterade filosofer.
 7. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 8. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 9. läsart

  läsart, som teknisk term inom litteratur- och teatervetenskapen tydningen av ett visst textställe eller grunden för ett val bland flera textvarianter, tryckta eller otryckta (se textkritik).
 10. induktion

  induktion, inom logik, matematik, vetenskapsteori m.fl. områden slutledning i vilken man sluter sig till ett generellt samband från ett antal enskilda fall.