1. fri vilja.

  fri vilja. Problemet att avgöra om människans vilja är fri eller inte är ett av filosofins huvudproblem.
 2. medborgerliga fri- och rättigheter

  medborgerliga fri- och rättigheter, medborgarnas rättigheter gentemot överheten.
 3. fri konkurrens

  fri konkurrens, term inom nationalekonomin som innebär att samtliga aktörer på en marknad – köpare och säljare – arbetar under lika villkor.
 4. fri vers

  fri vers, versindelad text utan rim och metriskt schema.
 5. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 6. mänskliga fri- och rättigheter

  mänskliga fri- och rättigheter, se mänskliga rättigheter.
 7. frihandel

  frihandel, internationell handel som är fri från myndighetsingrepp såsom tullar, kvoter eller andra bestämmelser.

 8. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 9. Fritiof Nilsson Piraten

  Nilsson Piraten (egentligen Nilsson), Fritiof, född 4 december 1895, död 31 januari 1972, författare.
 10. FRI

  FRI, förkortning för Försvarets rationaliseringsinstitut.