1. vattnets kretslopp

  vattnets kretslopp innebär att vatten hela tiden rör sig mellan hav, atmosfär och land.
 2. vatten

  vatten är en kemisk förening mellan två väteatomer och en syreatom.
 3. underkyld

  un`derkyld adj. underkylt ORDLED: under--kyl-da
  Svensk ordbok
 4. glattis

  glattis, is som bildas när regn eller duggregn når mark avkyld under 0 °C eller träffar föremål som har frystemperatur och omedelbart fryser.
 5. hagel

  hagel är nederbörd i form av fruset vatten.
 6. nederbörd

  nederbörd är vatten som faller från moln i form av droppar eller i fryst form.
 7. exogena processer

  exogena processer, samlingsterm för jordytans yttre terrängformande processer, dvs. vittring, massrörelser, erosion, transport och deposition.
 8. snö

  snö är en form av nederbörd.
 9. svavelsyra

  svavelsyra, H 2SO 4, färglös, starkt vatten­upptagande vätska, i vattenlösning en stark syra och världens i volym räknat största industrikemikalie.
 10. moln

  moln, samling av i luften svävande vattendroppar eller iskristaller.