1. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 2. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 3. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 4. kognitiv psykologi

  kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information.
 5. utilitarism

  utilitarism är en teori som menar att vi ska handla så att nyttan blir så stor som möjligt.
 6. astronomi

  astronomi är den vetenskap som utforskar världsalltet, universum eller kosmos.

 7. mytologi

  mytologi är en samling myter inom en religion, alltså religiösa berättelser.
 8. depression

  depression är en psykisk sjukdom som innebär att man känner sig mycket nedstämd.
 9. förnybara bränslen

  förnybara bränslen är bränslen som är framställda från förnybara energikällor.
 10. diagnos

  diagnos, igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd.