1. Götz Friedrich

  Friedrich, Götz, 1930–2000, tysk operaregissör, elev till Walter Felsenstein.
 2. Götz von Berlichingen

  Götz von Berlichingen, 1480–1562, tysk riddare.
 3. Karl Otto Götz

  Götz, Karl Otto, 1914–2017, tysk konstnär.

 4. Johann Wolfgang Goethe

  Goethe (från 1782 von Goethe), Johann Wolfgang, född 28 augusti 1749, död 22 mars 1832, tysk författare.
 5. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 6. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 7. Sturm und Drang

  Sturm und Drang, benämning i den tyska litteraturen på perioden ungefär 1770–85.
 8. historisk roman

  historisk roman, roman med historiskt stoff. Genren fick sitt genombrott under romantiken med dess intresse för det förflutna, vilket har att göra med uppkomsten av ett allmänt historiskt medvetande.

 9. Springer

  Springer, egentligen Springer Science+Business Media, Berlin och Heidelberg, tysk förlagskoncern, grundad 1842 av bokhandlaren Julius Springer ( 1817–77), fram till 2003 Springer-Verlag G.m.b.H. & Co. KG.
 10. Johan Andersson

  Andersson, Johan, 1820–94, översättare, skolman och präst, biskop i Växjö från 1879.