1. Götz von Berlichingen

  Götz von Berlichingen, 1480–1562, tysk riddare.
 2. Götz Friedrich

  Friedrich, Götz, 1930–2000, tysk operaregissör, elev till Walter Felsenstein.
 3. Johann Wolfgang Goethe

  Goethe (från 1782 von Goethe), Johann Wolfgang, född 28 augusti 1749, död 22 mars 1832, tysk författare.
 4. Karl Otto Götz

  Götz, Karl Otto, 1914–2017, tysk konstnär.

 5. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 6. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 7. Sturm und Drang

  Sturm und Drang, benämning i den tyska litteraturen på perioden ungefär 1770–85.
 8. historisk roman

  historisk roman, roman med historiskt stoff. Genren fick sitt genombrott under romantiken med dess intresse för det förflutna, vilket har att göra med uppkomsten av ett allmänt historiskt medvetande.
 9. drama

  drama, dels en av litteraturens tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten.
 10. Komische Oper

  Komische Oper, operahus i Berlin (tidigare Östberlin), invigt 1947.