1. GM

  GM, förkortning för General Motors Corporation.
 2. GM

  GM, nationalitetsbeteckning för Gambia.
 3. centripetalkraft

  centripetalkraft, kraft som påverkar en kropp som rör sig i en krökt bana (vanligen en cirkel) och drar kroppen mot banans centrum.
 4. Geiger–Müller-räknare

  Geiger–Müller-räknare, geigerräknare, GM-rör, detektor för radioaktiv strålning.
 5. Gambia

  Gambia, stat i Västafrika.

 6. Opel

  Opel, Rüsselsheim, tysk biltillverkare. 

 7. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 8. General Motors Corporation

  General Motors Corporation, GM, Detroit, Michigan, USA, en av världens ledande biltillverkare och ett av världens största industriföretag.

 9. Saab Automobile AB

  Saab Automobile AB, tidigare personbilstillverkare av märket Saab ®, bildad 1990 genom ett avtal om samarbete och samägande på hälftenbasis mellan amerikanska General Motors Corporation (GM) och dåvarande Saab-Scania AB.

 10. Daewoo

  Daewoo®, sydkoreanska bilar som började tillverkas 1972.