1. gobeläng

  gobeläng, egentligen en vid Les Gobelins vävd tapet.
 2. Gobi

  Gobi, nederbördsfattig och avloppslös högplatå i norra Kina och södra Mongoliet; ca 1 295 000 km 2.
 3. gobelängteknik

  gobelängteknik, vävsätt uppkallat efter Les Gobelins (se även vävda tapeter).
 4. Goba

  Goba, stad i södra Etiopien; för belägenhet se landskarta Etiopien.
 5. gobelängvävstol

  gobelängvävstol, ställning vari vävda tapeter och andra vävnader i gobelängteknik samt vissa andra bildvävnader framställs.
 6. Gobelins

  Gobelins, Les Gobelins, egentligen Manufacture Nationale des Gobelins, en 1662 i Paris grundad kunglig fabrik för vävda tapeter och möbelklädslar, förlagd till lokaler som tidigare tillhört färgarfamiljen Gobelin.

 7. Gobiesociformes

  Gobiesociformes, det vetenskapliga namnet på ordningen dubbelsugarartade fiskar.
 8. gobelängsöm

  gobelängsöm, söm som utförs över räknade bottentrådar.
 9. Gobio

  Gobio, det vetenskapliga namnet på ett släkte karpfiskar med omkring tolv arter, varav en i Sverige, sandkrypare.
 10. Gobiidae

  Gobiidae, det vetenskapliga namnet på fiskfamiljen smörbultar.