1. Gabon

  Gabon, republik i västra Centralafrika.

 2. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 3. nationaldag

  nationaldag, en nations gemensamma, årliga högtidsdag, som regel till minne av en betydelsefull historisk händelse.
 4. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 5. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 6. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 7. Kongo

  Kongo, Kongo (Brazzaville), stat i Centralafrika.

 8. Kamerun

  Kamerun, stat i Centralafrika.

 9. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.

 10. Mobutu Sese Seko

  Mobutu Sese Seko, till 1972 Joseph Désiré Mobutu, 1930–97, kongolesisk (zairisk) militär och politiker, generalmajor 1961, president 1965–97.