1. garv

  garv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: garv-et
  Svensk ordbok
 2. garvning

  garvning, kemisk process varvid hud omvandlas till läder.
 3. garvarbuskeväxter

  garvarbuskeväxter, Coriariaceae , familj tvåhjärtbladiga växter som förekommer i varmtempererade områden, utom i Afrika och Australien.
 4. garvarbuskar

  garvarbuskar, Coriaria japonica och C. terminalis, arter i familjen garvarbuskeväxter.
 5. garvsyra

  garvsyra, tannin, gulbrunt amorft ämne, som finns naturligt i bark och frukter hos många växter, t.ex. ek.
 6. garvämnen

  garvämnen är kemiska ämnen som används när man gör läder av djurhudar.
 7. garvad

  gar`vad adj. garvat ORDLED: garv-ad
  Svensk ordbok
 8. garvare

  gar`vare subst. ~n äv. garvarn, plur. ~, best. plur. garvarna ORDLED: garv-ar-en
  Svensk ordbok
 9. garva

  gar`va verb ~de ~t ORDLED: garv-ar SUBST.: garvande, garvning (till 1); garv (till 2)
  Svensk ordbok
 10. garveri

  garveri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: garv-eri-et
  Svensk ordbok