1. fyr

  fyr, anordning för sjöfarten som genom ljus eller andra signaler medger positionskontroll eller ger varning.
 2. fyr

  fyr subst. ~en ~ar ORDLED: fyr-en
  Svensk ordbok
 3. fyra

  3fy`ra verb ~de ~t ORDLED: fyr-ar SUBST.: fyrande
  Svensk ordbok
 4. fyrkanalstereo

  fyrkanalstereo, elektroakustisk reproduktion över fyra högtalare av ljud som tagits upp med motsvarande mikrofoner.
 5. fyrfältstabell

  fyrfältstabell, statistisk frekvenstabell för datamaterial, som delats in efter två olika kriterier om vardera två kategorier.
 6. filé

  filé, filet, ett från ben och skinn renskuret stycke fisk, taget från ryggsidan av en rundfisk eller från båda sidorna av en flatfisk (som således kan ge upp till fyra filéer).
 7. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 8. lejdring

  lejdring, arbetsmoment vid skinnberedning för att få skinnen mjuka, befria dem från överskottsfett, och ge håren glans.
 9. hirs

  hirs, vipphirs, Panicum miliaceum, art i växtfamiljen gräs.

 10. hantavirus

  hantavirus, grupp i familjen bunyavirus.