1. gemensam

  geme´nsam adj. ~t ~ma ORDLED: ge-men-sam
  Svensk ordbok
 2. gemensam samling

  gemensam samling anordnas i grundskolan och i gymnasieskolan i den ordning och till det antal rektor bestämmer.
 3. gemensam inteckning

  gemensam inteckning, inteckning som gäller i flera fastigheter.
 4. gemensam vårdnad

  gemensam vårdnad, sådan (rättslig) vårdnad om barn som handhas av föräldrarna gemensamt.
 5. gemensam multipel

  gemensam multipel, heltal som är en multipel av två givna tal, t.ex. produkten av de båda talen.
 6. gemensam nämnare

  gemensam nämnare, heltal som utgör en gemensam multipel till två nämnare till två givna bråk.
 7. gemensam beredning

  gemensam beredning, benämning på ett förfarande för beredning av regeringens beslut i ärende som direkt berör mer än ett departement.
 8. gemensam valdag

  gemensam valdag, förrättande av ordinarie riksdagsval, landstingsval och kommunfullmäktigeval samma dag (andra söndagen i september vart fjärde år).
 9. gemensam delare

  gemensam delare, heltal som delar två givna tal.
 10. Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

  Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, förkortas GUSP, är ett samarbete mellan EU:s medlemsstater.