1. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 2. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 3. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 4. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.
 5. genetisk drift

  genetisk drift, slumpmässig effekt på genfrekvenserna i en begränsad population.
 6. genetter

  genetter, ginstkatter, Genetta, släkte viverrider som omfattar 14 arter kattstora, kortbenta rovdjur med en utbredning som täcker hela Afrika (utom Sahara), sydvästra Europa och södra delen av Arabiska halvön.
 7. genetiska sjukdomar

  genetiska sjukdomar, sjukdomar som helt eller delvis orsakas av genetiska faktorer.

 8. Jean Genet

  Genet, Jean, 1910–86, fransk författare och filmskapare.
 9. genetisk mångfald

  genetisk mångfald, detsamma som genetisk variation.
 10. Genetrix

  Genetrix (lat., ’den alstrande’, i överförd bemärkelse: ’modern’), i romersk mytologi binamn på Venus i hennes roll som stammoder för den julisk-claudiska ätten.