1. Giotto

  Giotto di Bondone, född 1266 eller 1267, död 8 januari 1337, italiensk målare, skulptör och arkitekt, en av konsthistoriens centralgestalter.
 2. Giotto

  Giotto, ESA:s första interplanetära rymdsond, som sändes till ett nära möte med Halleys komet.
 3. Judas Iskariot

  Judas Iskariot, en av Jesu lärjungar ( de tolv), den som förrådde honom (t.ex. Markusevangeliet 3:19).
 4. konst

  konst är sådant som man skapar för att uttrycka något och för att påverka andra människor.
 5. kalkmålning

  kalkmålning, muralmålningsteknik som numera används företrädesvis för målning på torr murputs, al secco.
 6. Halleys komet

  Halleys komet, egentligen 1P/Halley, historiens mest framträdande komet, vilken har observerats vid varje passage i solens närhet sedan 240 f.Kr.
 7. ESA

  ESA, European Space Agency, det europeiska rymdorganet, organisation med 22 medlemsländer, däribland Sverige.

 8. konstvetenskap

  konstvetenskap, den vetenskap som beskriver och tolkar konsten i dess historiska och teoretiska sammanhang.
 9. naivism

  naivism, stiltendens i 1900-talets konst, som medvetet tar upp drag och verkningsmedel karakteristiska för barnteckningar och för en del självlärda ”söndagsmålares” bilder och som ofta är inspirerad av stamfolkskonst och folkkonst samt av vissa mentalsjukas bilder; jämför naiv konst.
 10. muralmålning

  muralmålning, konstnärlig bild på fast vägg eller mur, i princip en del av det rum i vilken den utförts.