1. George Gissing

    Gissing, George, 1857–1903, brittisk författare.
  2. Frank Swinnerton

    Swinnerton, Frank, 1884–1982, brittisk författare. Parallellt med sin verksamhet som redaktör och kritiker började S. skriva romaner i traditionell realistisk stil och hade viss framgång med verk som Nocturne (1917) och Harvest Comedy (1937).
  3. Storbritannien

    Storbritannien, stat i västra Europa.