1. givare

  givare, sensor, anordning för omvandling av ett värde av en fysikalisk storhet till ett värde av en annan storhet, t.ex. vikt till elektrisk spänning.
 2. givare

  gi`vare subst. ~n äv. givarn, plur. ~, best. plur. givarna ORDLED: giv-ar-en
  Svensk ordbok
 3. induktiv givare

  induktiv givare, givare för bestämning av längder eller vinkelläge som grundas på förändring av induktansen vid en förskjutning av en järnkärna eller en spole.
 4. analog givare

  analog givare, engelska transducer, anordning som känner av en fysikalisk storhet, t.ex. temperatur, och som vanligen lämnar en elektrisk signal som ett mått på storheten.
 5. magnetoelastisk givare

  magnetoelastisk givare, elektromagnetisk komponent baserad på magnetoelasticitet, dvs. fenomenet att en mekanisk spänning förändrar magnetiseringen hos ett ferromagnetiskt elastiskt material.
 6. mekanisk givare

  mekanisk givare, anordning som på mekanisk väg omvandlar värdet på en fysikalisk storhet till ett värde på en längd- eller visarskala; t.ex. ett mätur, som omvandlar längdmått till visarmått via en kuggstång, eller en fjädervåg (dynamometer), som omvandlar vikt till längdmått via en fjäder.
 7. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 8. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
 9. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.

 10. positivism

  positivism, filosofisk riktning som brukar hänföras till Auguste Comte och hans samhällsfilosofiska arbeten.