1. Gotland

  Gotland, kommun omfattande hela landskapet Gotland, till areal och folkmängd identisk med Gotlands län. Centralort i kommunen är Visby.

 2. Gotland

  Gotland är ett landskap i östra Götaland.
 3. Gotland

  Gotland, örlogsfartyg, deplacement 4 784 ton, byggt 1934 som flygplanskryssare med åtta katapultstartande flygplan (av typ Hawker Osprey).
 4. Gotland runt

  Gotland runt, GR, internationell havskappsegling runt Gotland med start och mål i Sandhamn.
 5. Högskolan på Gotland

  Högskolan på Gotland, tidigare högskola bildad 1998.
 6. Länsmuseet på Gotland

  Länsmuseet på Gotland, Visby, länsmuseum med Föreningen Gotlands fornvänner som huvudman.
 7. Gotlandsfarargillet

  Gotlandsfarargillet, Gotlandsfararsällskapet, sammanslutning av tyska köpmän som i handelssyfte angjorde Gotland.
 8. Gotlands fornsal

  Gotlands fornsal, museum, se Länsmuseet på Gotland.
 9. Gotlands län

  Gotlands län, län i östra Götaland.

 10. Gotlandsbolaget

  Gotlandsbolaget, egentligen Rederi AB Gotland, Visby, Sveriges äldsta passagerarrederi.