1. gråhund

  gråhund, vardagligt namn på den ras vars officiella namn är norsk älghund, grå.
 2. gråhund

  grå`hund subst. ~en ~ar ORDLED: grå--hund-en
  Svensk ordbok
 3. svensk vit älghund

  svensk vit älghund, svensk hundras, ännu inte erkänd av FCI men inom dess grupp 5 (före 1994 inom gruppen spetsar).
 4. hundskinn

  hundskinn, främst från norsk älghund (gråhund), har beretts och använts till pälsar, mössor, handskar och fällar.
 5. norsk älghund, grå

  norsk älghund, grå, gråhund , norsk hundras inom FCI-grupp 5 (före 1994 inom gruppen spetsar).
 6. hedehund

  hedehund, svensk jakthund av spetstyp som används främst vid älgjakt.
 7. hundsport

  hundsport, fritidsverksamhet med hund.
 8. jakthund

  jakthund, hund ur någon av de skilda raser som används vid olika former av jakt.
 9. jämthund

  jäm`thund subst. ~en ~ar ORDLED: jämt--hund-en
  Svensk ordbok
 10. spets

  spets subst. ~en ~ar ORDLED: spets-en
  Svensk ordbok