1. Graafs follikel

  Graafs follikel, antral follikel,, tertiärfollikel, den mogna, ca 2 cm stora äggblåsan i äggstocken.
 2. Van der Graaf Generator

  Van der Graaf Generator, brittisk rockgrupp, verksam 1967–78 och sedan 2003.

 3. Graaff-Reinet

  Graaff-Reinet, stad i södra Sydafrika; för belägenhet se landskarta Sydafrika.
 4. visa

  visa, strofisk dikt med tillhörande melodi där i regel både text och musik har en tämligen okonstlad karaktär; länge dominerande var folkvisans olika kategorier.
 5. Måns Möller

  Möller, Måns, född 1975, komiker och programledare.

 6. follikel

  follikel, folliculus, medicinsk term: liten säck- eller blåsformig struktur, t.ex. folliculus glandulae thyreoideae, blåsformig bildning i sköldkörteln; folliculus ovarii, Graafs follikel, äggblåsa i äggstocken; folliculus pili, hårsäck.
 7. Evert Taube

  Taube, Evert, född 12 mars 1890, död 31 januari 1976, författare, vissångare, konstnär; jämför släktartikel Taube.
 8. Robert Van de Graaff

  Van de Graaff, Robert,1901–67, amerikansk fysiker och industriledare, biträdande professor vid MIT 1934–60.
 9. primärfollikel

  primärfollikel, outvecklad äggcell i äggstockarna (hos kvinnan).
 10. greve

  greve, i Sverige den högsta adelstiteln.