1. Graafs follikel

  Graafs follikel, antral follikel,, tertiärfollikel, den mogna, ca 2 cm stora äggblåsan i äggstocken.
 2. Van der Graaf Generator

  Van der Graaf Generator, brittisk rockgrupp, verksam 1967–78 och sedan 2003.

 3. primärfollikel

  primärfollikel, outvecklad äggcell i äggstockarna (hos kvinnan).
 4. visa

  visa, strofisk dikt med tillhörande melodi där i regel både text och musik har en tämligen okonstlad karaktär; länge dominerande var folkvisans olika kategorier.
 5. follikel

  follikel, folliculus, medicinsk term: liten säck- eller blåsformig struktur, t.ex. folliculus glandulae thyreoideae, blåsformig bildning i sköldkörteln; folliculus ovarii, Graafs follikel, äggblåsa i äggstocken; folliculus pili, hårsäck.
 6. teka

  teka, theca folliculi, höljet runt äggblåsan, Graafs follikel, i äggstocken.
 7. äggblåsa

  äggblåsa, äggfollikel, follikel, hos ryggradsdjur en oocyt omgiven av ett eller flera lager av andra celler.
 8. anti-müllerskt hormon

  anti-müllerskt hormon, AMH, Müllerinhiberande substans, MIS, hormon som styr bland annat utvecklingen av könsorgan.
 9. ovism

  ovism, teori härstammande från den nederländske läkaren Regnier de Graaf (1641–73), enligt vilken Eva och alla andra arters första honliga representanter i sina ägg bar äggen för alla kommande generationer, det ena i det andra, så att de nya individerna successivt utvecklades – bokstavligen vecklades ut – ur sina respektive ägg.
 10. greve

  greve, i Sverige den högsta adelstiteln.