1. gradera

  grade´ra verb ~de ~t ORDLED: grad-er-ar SUBST.: graderande, gradering; gradation (till 1)
  Svensk ordbok
 2. subtropiskt klimat

  subtropiskt klimat, klimat som råder i de subtropiska högtrycksområdena, dvs. i två bälten runt jorden på 20–30 graders nordlig respektive sydlig bredd.
 3. graderad skiktning

  graderad skiktning, gradvis förändring av partikelstorleken i sediment- eller bergartslager, vanligtvis från grovt vid basen till fint vid toppen.
 4. graderad struktur

  graderad struktur, algebraisk struktur (ring, modul etc.) där vissa element har grader.
 5. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 6. mord

  mord, brott mot liv och hälsa som enligt brottsbalken (BrB) innebär att uppsåtligen beröva en annan människa livet.
 7. tromb

  tromb, sky­drag, sammanfattande benämning på våldsamma atmosfäriska virvlar med diameter från ett tiotal meter upp till någon kilometer.
 8. betong

  betong formbart byggnadsmaterial som huvudsakligen av stenmaterial (ballast) av varierande kornstorlek som binds samman av ett cementlim (cementpasta) bestående av cement och vatten.
 9. ur

  ur, klocka, instrument för mätning av tid.
 10. termometer

  termometer är ett instrument att mäta temperatur med.