1. elegi

  elegi, i antikens poesi varje dikt, som är skriven på elegiskt versmått (elegiskt distikon).
 2. biografi

  biografi, en persons levnadsbeskrivning, utförd av någon annan.
 3. hic jacet

  hic jacet, i synnerhet förr vanlig inledning till gravskrift.
 4. Leonidas från Tarent

  Leonidas från Tarent (grekiska Leōnidas), grekisk epigramdiktare verksam under 200-talet f.Kr.
 5. Edgar Lee Masters

  Masters, Edgar Lee, 1868–1950, amerikansk författare.
 6. äreminne

  äreminne, prosagenre med blomstringstid under senare hälften av 1700-talet.
 7. Erik Blomberg

  Blomberg, Erik, 1894–1965, författare, konsthistoriker, fil. hedersdoktor.
 8. epigrammatisk

  epigramma´tisk adj. ~t ORDLED: epi-gramm-at-isk
  Svensk ordbok