1. gripa

  gri`pa verb grep gripit gripen gripna, pres. griper ORDLED: grip-er SUBST.: gripande; grepp (till 1)
  Svensk ordbok
 2. gripande

  gripande, straffrättsligt tvångsmedel som innebär att den som skäligen kan misstänkas för brott omhändertas med våld, om så krävs, och hålls i förvar för att säkerställa utredning och eventuell framtida straffverkställighet.
 3. gripa sig an

  gripa sig an´ verb grep gripit, pres. griper ORDLED: grip-er SUBST.: angripande
  Svensk ordbok
 4. gripa omkring sig

  gripa omkring sig [-kriŋ´ äv. gri`pa] verb grep gripit, pres. griper ORDLED: grip-er om--kring
  Svensk ordbok
 5. gripande

  gri`pande adj., ingen böjning ORDLED: grip-ande
  Svensk ordbok
 6. grip

  grip (medellågty., ytterst av grekiska gryps), fabeldjur, vanligen avbildat med ett lejons bakkropp och en örns huvud (ibland med små, spetsiga öron), vingar och ben.
 7. Gripen

  Gripen är ett svenskt stridsflygplan.
 8. Grip

  Grip, från 1560-talet (efter vapenbilden, ett griphuvud) släktnamn för riksråden Nils Grip (född 1535; död 1592 eller 1594) och Moritz Grip (1547–91) samt deras syskon.
 9. Maria Gripe

  Gripe, Maria, född Walter, 1923–2007, författare.
 10. Harald Gripe

  Gripe, Harald, 1921–92, konstnär.