1. Karl Gutzkow

  Gutzkow, Karl, 1811–78, tysk författare, en av de främsta representanterna för Det unga Tyskland.
 2. Det unga Tyskland

  Det unga Tyskland, tyska Das Junge Deutschland, en liberalt sinnad litterär gruppering 1830–48, som under inflytande av den franska julirevolutionen 1830 verkade för att göra litteraturen till ett forum för samhällsdebatt och socialt framåtskridande.
 3. Vormärzdiktarna

  Vormärzdiktarna samlingsbenämning på en rad sinsemellan obundna, politiskt inriktade författare som under årtiondena före marsrevolutionen 1848 verkade för en revolutionär förändring av den tyska samhällsordningen.
 4. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.