1. Guyanaströmmen

  Guyanaströmmen, permanent ytström i Atlanten utanför Sydamerikas nordöstkust.
 2. Guyana

  Guyana, stat i nordöstra Sydamerika.

 3. Venezuela

  Venezuela, stat i norra Sydamerika.

 4. Franska Guyana

  Franska Guyana, franska Guyane française, franskt översjöiskt departement (département d’outre-mer) i nordöstra Sydamerika.

 5. Peoples Temple

  Peoples Temple, frikyrklig kristen sekt med socialistisk bas, grundad 1954.
 6. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 7. nationaldag

  nationaldag, en nations gemensamma, årliga högtidsdag, som regel till minne av en betydelsefull historisk händelse.
 8. Sydamerika

  Sydamerika, världsdel omfattande den södra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 9. Surinam

  Surinam, tidigare även Nederländska Guyana, stat i norra Sydamerika.

 10. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.