1. gynnsam

  gynn`sam adj. ~t ~ma ORDLED: gynn-samm-are
  Svensk ordbok
 2. korallrev

  korallrev, marint ekosystem kring en kalkstensmassa som huvudsakligen är uppbyggd av skelett av framför allt stenkoraller men även vissa andra marina organismer.

 3. opportunist

  opportunist inom biologi en art som med avseende på t.ex. ståndort, födoval eller boplats utnyttjar vad som för stunden finns rikligen tillgängligt.
 4. Kristina

  Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1644–54, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg.

 5. placeboeffekt

  placeboeffekt, gynnsam medicinsk behandlingseffekt som uppstår trots att behandlingen utförs med placebo, dvs. med en läkemedelsberedning som saknar aktiv substans eller med en annan behandlingsmetod som är utformad för att likna en aktiv sådan men som förändrats för att vara verkningslös.
 6. gitter

  gitter, diffraktionsgitter, optisk komponent för uppdelning av ljus efter våglängd.
 7. kostfibrer

  kostfibrer, polysackarider och lignin (vedämne) från växtmaterial i födan som inte kan brytas ned av enzymer i mag–tarmkanalen och därför når tjocktarmen i ospjälkad form; de kan dock brytas ned i varierande utsträckning av bakterierna i tjocktarmen.
 8. intresseorganisation

  intresseorganisation, sammanslutning som arbetar för medlemmarnas ekonomiska bästa.
 9. individ

  individ, inom biologin produkten av en befruktad äggcell hos högre djur. Hos lägre djur och växter är begreppet individ ofta mycket svårdefinierat.

 10. kraftvärmeverk

  kraftvärmeverk, värmekraftverk som förutom el även producerar värme för distribution via fjärrvärmenät eller för industriellt bruk.