1. händelse

  händelse, term inom sannolikhetsteorin.
 2. händelsehorisont

  händelsehorisont, begrepp inom teoretisk astrofysik: den skenbara yta kring ett svart hål som avgränsar det område kring hålet som inte kan ses utifrån.
 3. Georg Friedrich Händel

  Händel ( Handel, Hendel), Georg Friedrich ( George Frideric), född 23 februari 1685, död 14 april 1759, tysk-brittisk tonsättare.
 4. händelsefattig

  hän`delsefattig adj. ~t ORDLED: händ-else--fatt-ig
  Svensk ordbok
 5. händelserik

  hän`delserik adj. ~t ORDLED: händ-else--rik
  Svensk ordbok
 6. händelse

  hän`delse subst. ~n ~r ORDLED: händ-els-en
  Svensk ordbok
 7. händelselös

  hän`delselös adj. ~t ORDLED: händ-else--lös
  Svensk ordbok
 8. händelseförlopp

  hän`delseförlopp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: händ-else--för-lopp-et
  Svensk ordbok
 9. händelsevis

  hän`delsevis adv. ORDLED: händ-else-vis
  Svensk ordbok
 10. oberoende händelser

  oberoende händelser, term inom sannolikhetsteorin.