1. Georg Friedrich Händel

  Händel (Handel, Hendel), Georg Friedrich (George Frideric), född 23 februari 1685, död 14 april 1759, tysk-brittisk tonsättare.
 2. händelsehorisont

  händelsehorisont, begrepp inom teoretisk astrofysik: den skenbara yta kring ett svart hål som avgränsar det område kring hålet som inte kan ses utifrån.
 3. händelse

  händelse, term inom sannolikhetsteorin.
 4. Waco-händelserna

  Waco-händelserna, sammandrabbning 19 april 1993, då USA:s federala säkerhetspolis, FBI, efter en 51 dagar lång belägring invaderade den s.k. davidiska sektens kyrka, Mount Carmel, i Waco i delstaten Texas, varvid åtminstone 73 anhängare inklusive sektledaren David Koresh (egentligen Vernon Howell, 1959–93) dödades.

 5. barock

  barock är en stil inom konst, arkitektur och musik.
 6. händelsefattig

  hän`delsefattig adj. ~t ORDLED: händ-else--fatt-ig
  Svensk ordbok
 7. händelserik

  hän`delserik adj. ~t ORDLED: händ-else--rik
  Svensk ordbok
 8. händelse

  hän`delse subst. ~n ~r ORDLED: händ-els-en
  Svensk ordbok
 9. händelselös

  hän`delselös adj. ~t ORDLED: händ-else--lös
  Svensk ordbok
 10. händelseförlopp

  hän`delseförlopp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: händ-else--för-lopp-et
  Svensk ordbok