1. Håbo

  Håbo, kommun i Uppland (Uppsala län).

 2. Håbo härad

  Håbo härad är beläget i Uppland vid Norra Björkfjärden, utmed järnvägen Stockholm–Västerås.
 3. Håbo-Tibble

  Håbo-Tibble, f.d. församling i Upplands-Bro kommun, Uppland (Stockholms län).
 4. Håbo-Tibble kyrkby

  Håbo-Tibble kyrkby, tätort i Upplands-Bro kommun, Uppland (Stockholms län), 42 km nordväst om centrala Stockholm; 657 invånare (2016).

 5. Håbol

  Håbol, f.d. församling i Dals-Eds kommun, Dalsland (Västra Götalands län).
 6. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.

 7. tjäder

  tjäder, Tetrao urogallus , art i fågelfamiljen skogshöns.
 8. Skokloster

  Skokloster, slott i Håbo kommun, Uppland (Uppsala län).

 9. Uppsala län

  Uppsala län, län i nordöstra Svealand.

 10. Slottsskogen

  Slottsskogen, tätort i Håbo kommun, Uppland (Uppsala län), 15 km söder om Uppsala; 1 506 invånare (2016).