1. Håga

  Håga, tätort i Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län), 4 km väster om Uppsala; 319 invånare (2016).

 2. Hågahögen

  Hågahögen, gravhög med boplats från bronsåldern, belägen omedelbart väster om Uppsala.
 3. hågad

  hå`gad adj. hågat ORDLED: håg-ad
  Svensk ordbok
 4. Douglas Håge

  Håge, Douglas, 1898–1959, skådespelare.
 5. håg

  håg subst. ~en ORDLED: håg-en
  Svensk ordbok
 6. hug

  hug (fornsv. hugher, hogher), sinne, mod, håg, tanke; en sidoform till håg.
 7. Oscar Almgren

  Almgren, Oscar, 1869–1945, arkeolog, professor i nordisk och jämförande fornkunskap i Uppsala 1914–25.
 8. Helga Trefaldighet

  Helga Trefaldighet, församling i Uppsala stift, Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 33 858 invånare (2016), utgjorde jämte nuvarande Gottsunda församling tidigare Bondkyrka socken.

 9. Björn

  Björn, 800-talets första hälft, kung i delar av nuvarande Sverige.
 10. Du gamla, du fria

  Du gamla, du fria, fosterländsk sång, allmänt använd som Sveriges nationalsång (om än inte officiellt antagen som sådan).