1. hållbar utveckling

  hållbar utveckling (engelska sustainable development), begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, och där definierat som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
 2. hållfasthet

  hållfasthet, begrepp inom den tillämpade mekaniken och inom materialläran som avser materials och konstruktioners förmåga att tåla påfrestningar, främst att utstå mekaniska laster ( drag-, tryck-, böjhållfasthet osv.).
 3. Hållbarhetsrådet

  Hållbarhetsrådet, myndighet under Boverket, grundad 2005 och lokaliserad till Umeå.
 4. hållfasthetslära

  hållfasthetslära, läran om fasta kroppars beteende vid mekanisk belastning, vid påtvingad deformation (som t.ex. mekanisk formning) och till följd av växlande temperaturfält.
 5. håll

  håll, smärta i nedre delen av bröstet, vanlig vid kraftig fysisk ansträngning.
 6. Håll Sverige Rent

  Håll Sverige Rent, stiftelse som genom utbildning, information och kampanjer verkar för minskad nedskräpning och ökad återvinning.
 7. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 8. biologisk hållbarhet

  biologisk hållbarhet, uttryck som vanligen används om livsmedel.
 9. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 10. hållkrets

  hållkrets, elektronisk komponent som används i samband med digital–analog-omvandling.