1. hetsa

  het`sa verb ~de ~t ORDLED: hets-ar SUBST.: hetsande, hetsning; hets
  Svensk ordbok
 2. hetsa upp

  hetsa upp´ verb hetsade hetsat ORDLED: hets-ar SUBST.: upphetsande, upphetsning
  Svensk ordbok
 3. hetsig

  het`sig adj. ~t ORDLED: hets-ig
  Svensk ordbok
 4. Erik av Pommern

  Erik av Pommern var barnbarn till drottning Margaretas syster och utsågs till Margaretas efterträdare.
 5. grisk

  grisk, hetsig, ivrig (efter något).
 6. Metropolis

  Metropolis, tysk film i regi av Fritz Lang (premiär 1927).
 7. Sinclairvisan

  Sinclairvisan , folkvisepastisch skriven 1739 till La folia-melodin av Anders Odel med mordet på Malcolm Sinclair som ämne: den mördade Sinclair möter efter sin död ett antal svenska kungar.
 8. dans

  dans har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.
 9. Rashid ud-din Vatvat

  Rashid ud-din Vatvat ( Rashīd ud-dīn Muḥammad al-˙Umarī ”Rashīd-e Vaṭvāṭ”), ca 1115–ca 1180, persisk diktare.
 10. externalism

  externalism, betraktelsesätt inom vetenskapshistorien enligt vilket yttre samhälleliga faktorer har styrt eller påverkat vetenskapens utveckling (t.ex. marxistisk historiesyn).