1. HR-diagram

  HR-diagram, Hertzsprung–Russell-diagram, diagram där stjärnors absoluta magnitud eller luminositet avsatts mot deras spektraltyp eller något annat mått på yttemperaturen.
 2. superjättestjärna

  superjättestjärna, superjätte, överjättestjärna, överjätte, mycket ljusstark och stor stjärna.
 3. öppen stjärnhop

  öppen stjärnhop, ansamling av tiotals eller hundratals tämligen unga stjärnor med gemensamt ursprung.
 4. subdvärgstjärna

  subdvärgstjärna, stjärna som ligger strax under dvärgstjärnorna (dvs. huvudserien) i HR-diagrammet.
 5. subjättestjärna

  subjättestjärna, stjärna som ligger strax under jättestjärnorna i HR-diagrammet.
 6. Hertzsprung–Russell-diagram

  Hertzsprung–Russell-diagram, astronomiskt begrepp, se HR-diagram.
 7. horisontalgrenen

  horisontalgrenen, inom astronomin ett område som ligger närmast horisontellt tvärs över HR-diagrammet vid en absolut magnitud mellan 0 och 1.
 8. färg–magnituddiagram

  färg–magnituddiagram, diagram i vilket stjärnornas ljusstyrka, mätt i magnitud, avsatts mot deras färg, mätt i färgindex.
 9. blue stragglers

  blue stragglers, benämning på enstaka stjärnor på övre huvudserien (se HR-diagram) i en äldre stjärnhop, där i övrigt utvecklingen fört stjärnor med motsvarande massor till jättegrenen.
 10. stjärna

  stjärna, klot av komprimerad och upphettad plasma som i sitt inre frigör energi, vanligen genom kärnreaktioner, som strålar ut från ytan i form av ljus tillsammans med lätta joniserade partiklar ( stjärnvind).